Brugervilkår

Disse generelle vilkår (”Aftalen”) er gældende mellem NaviNem Køreskole Administration P/M/V (NaviNem) og virksomheden (Brugeren), der har brugsret og anvender www.navinem.dk.

I Aftalen refererer ”NaviNem” til virksomheden (NaviNem Køreskole Administration P/M/V). Platformen samt alle tilhørende subdomæner til domænet ”navinem.dk” nævnes blot som ”www.navinem.dk”.

1. Betingelser

1.1 Disse generelle vilkår gælder for alle aftaler indgået på www.navinem.dk med virksomheden NaviNem Køreskole Administration P/M/V bag.

2. Rettigheder

2.1 Alle rettigheder til systemet www.navinem.dk tilhører NaviNem.
2.2 Brugeren har ved køb af abonnement opnået en brugsret af systemet, som NaviNem til enhver tid kan indrage uden varsel (jævnfør p. 9, Misbrug).
2.3 Brugerens brugsret til www.navinem.dk er en ikke-ekslusiv aftale.

3. Priser

3.1 Alle priser oplyst på www.navinem.dk er kun gældende på bestillingsdagen og kan til enhver tid ændres af NaviNem – Bemærk at NaviNem vil oplyse brugeren minimum 30 dage før prisændringers ikrafttræden.
3.2 Alle priser angivet er oplyst i danske kroner (DKK) og er eksl. moms og afgifer, som skal betales i overensstemmelse med gældende regler.

4. Abonnement & betaling

4.1 Køb af brugsret til www.navinem.dk er en abonnementsaftale indgået af Brugeren og NaviNem.
4.2 Abonnementet vil automatisk fakturere hver måned, indtil Brugeren opsiger abonnement. Opsigelse af abonnement sker elektronisk på www.navinem.dk eller via. e-mail på hello@navinem.dk.
4.3 Opsigelse af abonnement kan kun ske til udgangen af en igangsat periode.
4.4 Ved for sen betaling vil brugsretten til www.navinem.dk straks inddrages, såfremt anden aftale ikke er indgået. Adgang til www.navinem.dk kan åbnes igen efter fuld modtagelse af betaling, medmindre NaviNem forrinden har opsagt abonnementet.
4.5 NaviNem kan til enhver tid opsige abonnementet, såfremt NaviNem mistænker eller konstatere misbrug herunder Brugerens uvedkommende adgang til data.

5. Online tilmelding (elev tilmelding)

5.1 Ved tilmelding af elever gennem www.navinem.dk indgås en ikke-bindende aftale mellem Brugeren og eleven. NaviNem indgår ikke som part i aftalen, men formidler udlukkende blot kontakten mellem Brugeren og elev.
5.2 Brugeren er til enhver tid selv ansvarlig for at opretholde alle aftale indgået gennem www.navinem.dk.

6. Data

6.1 NaviNem har ingen rettigheder til Brugerens data.
6.2 Ved Aftalens ophør kan NaviNem til enhver tid slette Brugerens data uanset årsag. NaviNem skal oplyse Brugeren minimum 10 dage før sletning af data, så Brugeren selv kan flytte egen data.
6.3 NaviNem er ikke ansvarlig for tab af data uanset årsag. I tilfælde af data tab vil NaviNem tilstræbe sig at genetablere data ved brug af backups, men garanterer ikke genetablering af tabt data.

7. Driftsstabilitet

7.1 NaviNem tilstræber sig højest mulig oppetid af www.navinem.dk, men er uden ansvar for driftsforstyrrelser eller nedbrud uanset årsag.
7.2 I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber NaviNem at genskabe normal drift hurtigst muligt.

8. Brugerens ansvar & forpligtelser

8.1 Brugeren er til enhver tid selv ansvarlig for at opretholde Brugerens adgang til www.navinem.dk. NaviNem er ikke ansvarlig for uberettiget indtrængen forårsaget af tredjepart. Ved misbrug forårsaget af uberettiget indtrængen skal NaviNem hurtigst muligt informeres.
8.2 I tilfælde af misbrug forårsaget af uberettiget tredjepart kan NaviNem til enhver tid inddrage Brugerens adgang til www.navinem.dk. NaviNem vil genetablere Brugerens adgang såfremt NaviNem ikke forinden har opsagt abonnementet.
8.3.1 Brugeren er til enhver tid selv ansvarlig for at sikre en internetforbindelse samt holde sig opdateret med nyeste versioner af browser applikationer, som forudsætning for benyttelse af brugsret til www.navinem.dk.
8.4 Brugeren er til enhver tid selv ansvarlig for at opretholde gældende lovgivning.

9. Misbrug

9.1 NaviNem kan til enhver tid inddrage Brugerens adgang til www.navinem.dk såfremt NaviNem mistænker eller konstaterer misbrug. Ved mistanke om misbrug vil NaviNem hurtigst muligt informere Brugeren herom.
9.2 NaviNem tilstræber at hindre ethvert misbrug af www.navinem.dk, men garanterer ikke at misbrug herunder indtrængen i NaviNems IT-systemer ikke kan forekomme.

10. Fortrydelsesret

10.1 Ved køb af abonnement fraskriver Brugeren sin fortrydelsesret, da abonnementet tages i brug med det samme. Ved fortrudt køb kan Brugeren kontakte NaviNem herom, og NaviNem kan efter eget ønske refundere Brugerens køb.

11. Ikrafttræden & ændringer

11.1 Aftalen er gældende fra 1. januar 2018.
11.2 NaviNem forbeholder sig retten til at ændre og opdatere de i Aftalen gældende vilkår uden varsel. NaviNem tilstræber at oplyse brugeren om nævneværdige ændringer, men Brugeren er selv ansvarlig for løbende at holde sig opdateret om de gældende vilkår.

Gratis og uforpligtende i 14 dage

Opret din køreskole og kom i gang med det samme